Fiskalizacija je skup mjera koje provode obveznici fiskalizacije, a kojima se uvodi nadzor nad izdavanjem računa za promet u gotovini kako bi se Poreznoj upravi omogućio efikasniji nadzor nad ostvarenim prometom u gotovini. 

 

Za potrebe fiskalizacije pod pojmom „gotovina“ podrazumijeva se plaćanje novčanicama ili kovanicama (kunama i lipama), karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja osim plaćanja na transkacijski račun kod banke. 

Prijedlogom Zakona o fiskalizaciji propisuju se i dodatni elementi koje svaki račun mora sadržavati (vrijeme i sat izdavanja, oznaka operatera na naplatnom uređaju, oznaka načina plaćanja, JIR i ZKI).

JIR ili jedinstveni identifikator računa - u trenutku ispisa računa dodjeljuje ga Porezna uprava, a putem kojega svaki kupac može provjeriti je li porez koji on plaća prodavatelju uredno prijavljen u Poreznu upravu.

ZKI ili zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije predstavlja vezu između obveznika fiskalizacije i izdanog računa.

Osim podataka propisanih   Zakonom o porezu na dohodak   račun mora sadržavati i ove podatke:

1. Datum i vrijeme izdavanja računa - datum, sat, minuta

2. Broj računa – sastoji se od 3 polja, i to:
 a) broj računa - svake kalendarske godine kreće se od broja 1, bez praznina. Pravila slijednosti brojeva računa obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom na početku fiskalizacije. Nisu dozvoljene razne kombinacije, kao na primjer 7001, 100001, ili slično.
b) oznaka poslovnog prostora - pravila označavanja poslovnih prostora obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom na početku fiskalizacije
c) oznaka naplatnog mjesta
Primjerice prvi račun ima broj 1-POS1-1, drugi 2-POS1-1, itd.


3. Oznaku načina plaćanja računa - gotovinski (novčanice i kovanice, čekovi, kartice, itd) ili bezgotovinski (virmanski nalozi, akreditivi, mjenice, zadužnice, i dr).