U našem servisu možete obaviti besplatnu dijagnostiku kvara Vašeg računala.

Nakon pregleda Vašeg računala, naši serviseri će dati svoje mišiljenje o kvaru te cijene eventualnog popravka. Besplatna dijagnostika kvara se odnosi na dijagnostiku na najvišoj razini koja uključuje testiranje do jednog norma sata.

Kroz besplatnu dijagnostiku se definira da li je problem softverski ili hardverski, na kojem je području problem (matična ploča, grafička kartica, napajanje, tvrdi disk i slično) i raspon cijene servisa.

Ukoliko klijent pristane na cijenu servisa, detaljnije se radi na lokaciji i otklanjanju kvara. Ukoliko klijent želi detaljniju specifikaciju kvara, a ne želi servisirati računalo u našem servisu, tada se naknadno detektiranje kvara više razine naplaćuje prema satima rad i važećem cjeniku.

 

Prema našoj metodologiji, analiza računala uključuje slijedeće:

Stolna računala:

Hardverski pregled

1. Vizualni pregled hardvera
- Pregled kućišta i priključaka
- Pregled matične ploče (vizualni pregled kondenzatora)
- Pregled hladnjaka i ventilatora (prašina i rad)
2. Testiranje napona napajanja testerom (prikazuje napone, ne testira pod opterećenjem)
3. Testiranje  radne memorije Memtest 86+
4. Testiranje tvrdog diska (alat za testiranje ovisno o modelu diska ili Victoria)
5. Testiranje temperature na hladnjaku procesora

Softverski pregled:

1. Provjera operativnog sustava (licenca, 32 ili 64 bitni OS)
2. Provjera opterećenja procesora
3. Provjera opterećenja radne memorije
4. Analiza instaliranog softvera
- Korisnik ima/nema antivirusni program (Naziv programa, trajanje licence, testiranje)
- Korisnik ima/nema antimaleware program
- Provjera da li ima neželjenih programa u Add/Remove programs
5. Provjera pokretanja neželjenih programa (Pomoću „autoruns“ programa)

Prijenosna računala:

Hardverski pregled

1. Vizualni pregled hardvera
- Pregled kućišta, tipkovnice i ekrana (prijaviti sva fizička oštećenja)
- Pregled adaptera (zapisati model i serijski broj, testiranje napona adaptera)
- Pregled baterije (zapisati serijski broj i model)
2. Provjera grijanja i temperature
3. Testiranje  radne memorije Memtest 86+
4. Testiranje tvrdog diska (alat za testiranje ovisno o modelu diska ili Victoria)

Softverski pregled:

1. Provjera operativnog sustava (licenca, 32 ili 64 bitni OS)
2. Provjera opterećenja procesora
3. Provjera opterećenja radne memorije
4. Provjera trajanja i kapaciteta baterije
5. Analiza instaliranog softvera
- Korisnik ima/nema antivirusni program (Naziv programa, trajanje licence, testiranje)
- Korisnik ima/nema antimaleware program
- Provjera da li ima neželjenih programa u Add/Remove programs
6. Provjera pokretanja neželjenih programa (Pomoću „autoruns“ programa)