Ispod je cjenik naših usluga.

Trenutno je akcija besplatne dijagnostike kvara koja se odnosi na osnovni pregled.


Osnovni pregled uključuje:

Stolna računala:

Hardverski pregled

1. Vizualni pregled hardvera
- Pregled kućišta i priključaka
- Pregled matične ploče (vizualni pregled kondenzatora)
- Pregled hladnjaka i ventilatora (prašina i rad)
2. Testiranje napona napajanja testerom (prikazuje napone, ne testira pod opterećenjem)
3. Testiranje  radne memorije Memtest 86+
4. Testiranje tvrdog diska (alat za testiranje ovisno o modelu diska ili Victoria)
5. Testiranje temperature na hladnjaku procesora

Softverski pregled:

1. Provjera operativnog sustava (licenca, 32 ili 64 bitni OS)
2. Provjera opterećenja procesora
3. Provjera opterećenja radne memorije
4. Analiza instaliranog softvera
- Korisnik ima/nema antivirusni program (Naziv programa, trajanje licence, testiranje)
- Korisnik ima/nema antimaleware program
- Provjera da li ima neželjenih programa u Add/Remove programs
5. Provjera pokretanja neželjenih programa (Pomoću „autoruns“ programa)

 

Prijenosna računala:

Hardverski pregled

1. Vizualni pregled hardvera
- Pregled kućišta, tipkovnice i ekrana (prijaviti sva fizička oštećenja)
- Pregled adaptera (zapisati model i serijski broj, testiranje napona adaptera)
- Pregled baterije (zapisati serijski broj i model)
2. Provjera grijanja i temperature
3. Testiranje  radne memorije Memtest 86+
4. Testiranje tvrdog diska (alat za testiranje ovisno o modelu diska ili Victoria)

Softverski pregled:

1. Provjera operativnog sustava (licenca, 32 ili 64 bitni OS)
2. Provjera opterećenja procesora
3. Provjera opterećenja radne memorije
4. Provjera trajanja i kapaciteta baterije
5. Analiza instaliranog softvera
- Korisnik ima/nema antivirusni program (Naziv programa, trajanje licence, testiranje)
- Korisnik ima/nema antimaleware program
- Provjera da li ima neželjenih programa u Add/Remove programs
6. Provjera pokretanja neželjenih programa (Pomoću „autoruns“ programa)

 

    bez PDV-a s uključenim PDV-om
Nadoplata jamstva rabljenog računala sa 6 mjeseci na 12 mjeseci 1 kom 160.00 kn 200.00 kn
       
Cijena rada servisa 1 sat 160.00 kn 200.00 kn
       
Besplatan servis:      
Informatička oprema pod jamstvom za koju su zadovoljeni jamstveni uvjeti      
Ugradnja komponenti u stolno računalo koje su kupljene u Komplet sistemu, a za koje nije potrebno dodatno preslaganje računa i servis ne traje dulje od 0,5 radnih sati (ugradnja memorije, ugradnja napajanja, ugradnja tvrdog diska, ugradnja optičkog uređaja)      
ugradnja memorije u prijenosno računalo koja je kupljena u Komplet sistemu.      
       
Izlazak na teren      
Izlazak na teren (za područje Splita) po izlasku 80.00 kn 100.00 kn
Rad na terenu po satu 160.00 kn 200.00 kn
Rad sistem tehničara po satu 200.00 kn 250.00 kn
Dodatak za izlazak na teren van Splita po kilometru 2.00 kn 2.50 kn
       
Rad u servisu      
Dijagnostika kvara 0.5 80.00 kn 100.00 kn
Testiranje komponenti (Memorija, tvrdi disk, napajanje) 0.5 80.00 kn 100.00 kn
Čišćenje stolnih računala i komponenti od prašine 0.5 80.00 kn 100.00 kn
Čišćenje prijenosnih računala sa zamjenom termalne paste 1 160.00 kn 200.00 kn
Izmjena i ugradnja matične ploče, promjena kućišta, preslaganje komponenti računala 1.5 240.00 kn 300.00 kn
FLASH BIOS-a na matičnim pločama kod stolnih računala 1 160.00 kn 200.00 kn
FLASH BIOS-a na matičnim pločama kod prijenosnih računala 2 320.00 kn 400.00 kn
Optimizacija BIOS-a matičnih ploča 0.5 80.00 kn 100.00 kn
Ažuriranje FIRMWARE-a na uređajima 0.5 80.00 kn 100.00 kn
Zamjena baterije na matičnoj ploči kod stolnih računala (uključena baterija) 0.25 40.00 kn 50.00 kn
Zamjena baterije na matičnoj ploči kod prijenosnih računala (uključena baterija i čišćenje) 1.25 200.00 kn 250.00 kn
Instalacija i optimiziranje licenciranog operativnog sustava na računalu 1.5 240.00 kn 300.00 kn
Instalacija ostalih licenciranih program (uz priložen program i licencu) 1 160.00 kn 200.00 kn
Instalacija drivera i konfiguracija računala (uz priložene drivere) 1 160.00 kn 200.00 kn
Instalacija drivera i konfiguracija računala (bez priloženih drivera) 1.5 240.00 kn 300.00 kn
Instalacija i konfiguracija perifernih uređaja (printer, skener) 1 160.00 kn 200.00 kn
Detektiranje i uklanjanje spyware-a i računalnih virusa s računala + instalacija antivirusnog programa 1 160.00 kn 200.00 kn
Pohrana podataka na medije (uračunata cijena medija ) 1 dvd 24.00 kn 30.00 kn
Usluga backup podataka sa ispravnih diskova 1 160.00 kn 200.00 kn
Usluga backup podataka sa neispravnih oštečenih diskova po dogovoru min 1h rada    
Izrada UTP kabela za mrežu (kabel + dva konektora) po metru 4.00 kn 5.00 kn
Servis matične ploče na laptopu kom 640.00 kn 800.00 kn
       
       
Rad mrežnog tehničara      
Rad mrežnog tehničara 1 sat 200.00 kn 250.00 kn
Izlazak na teren po izlasku 80.00 kn 100.00 kn
Postavljanje servera na mrežu uz konfiguriranje mrežnih parametara 1 sat 300.00 kn 375.00 kn
Postavljanje korisnika (user-a) na mrežu uz konfiguriranje mrežnih parametara po korisniku 80.00 kn 100.00 kn
Postavljanje i/ili podešavanje DSL, ISDN i dr. router-a po uređaju 80.00 kn 100.00 kn
Umrežavanje i konfiguriranje 2 računala po računalu 80.00 kn 100.00 kn
Umrežavanje konfiguriranje 3 i više računala pomoću switcha po računalu 80.00 kn 100.00 kn
Administaracija servera (1 sat minimalno) po satu 200.00 kn 250.00 kn
Namještanje managed switch-a po switchu 200.00 kn 250.00 kn
Testiranje mreže po utičnici 40.00 kn 50.00 kn
Postavljanje mrežnog kabela (kabel uključen) po metru dužine po metru 10.00 kn 12.50 kn
       
Projektiranje mreže prema dogovoru i obujmu projekta      
Sve cijene se uvećavaju za cijenu potrebnih rezervnih djelova      
Ostali rad koji nije definiran cjenikom dogovara se s klijentom prema cijeni satnice i potrebnom broju sati rada.      
Cjenik je važeći od 01.06.2015. godine